Mededelingen omtrent de Corona crisis

Tijdens de Corona crisis blijft de praktijk bereikbaar met hieronder wat meer informatie hierover.

Heeft u vragen hierover schroom niet om ons te bellen.

Het KNGF is van mening dat praktijken en fysiotherapeuten hun eigen professionele afwegingen moeten blijven maken gebaseerd op hun eigen omstandigheden en persoonlijke afwegingen, waarbij het leveren van doelmatige en verantwoorde zorg leidend is. Wij zijn druk bezig strakkere kaders te verkrijgen van het KNGF in deze. Tot die tijd is het belangrijk dat we proberen een koers te varen met de praktijk.

Verantwoord heeft in dit geval betrekking op zowel onze cliënten als u als zorgverlener.

In dit schema onderscheiden we:

 1. nieuwe aanmeldingen 
 2. cliënten die in behandeling zijn  

 

1.    Nieuwe aanmeldingen

Bij nieuwe aanmeldingen vindt een telefonische triage plaats op basis van informatie en criteria van het RIVM. De triage leidt tot de volgende cliënt- indeling:

 1. cliënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM.
  Behandeling: Uitstel behandeling waar mogelijk of via beeldbellen of online consult

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

 • Alle personen ≥70 jaar
 • Alle personen >18 jaar met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankercliënten
 • met een hiv infectie in overleg met de hiv-behandelaar.
 1. cliënt heeft één van de onderstaande verschijnselen:

 

 1. (neus)verkoudheid
 2. hoesten, kuchen of niezen
 3. loopneus
 4. keelpijn
 5. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 6. kortademigheid
 7. hoofdpijn
 8. branderige ogen
 9. moeheid
 10. je ziek voelen
 11. diarree

 

Behandeling: Uitstel behandeling waar mogelijk of via beeldbellen of online consult

 

 1. cliënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft géén van bovengenoemde verschijnselen.

 

Deze cliënten kunnen in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Je kunt overwegen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Je eigen verantwoordelijkheid en die van de cliënt zijn dus leidend aangaande standaard RIVM-regels zoals we al werken. Dit m.b.t. Hands-on en hands off behandelen.

 

2.              Bestaande cliënten

Wij sturen vanaf vandaag regelmatig een afspraakherinnering met daarin de tekst:

Op advies van het RIVM verzoeken wij u dringend bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven en uw afspraak te annuleren. Dit mede omdat wij ook een kwetsbare patiëntenpopulatie hebben die door onze collega’s gezien wordt.

 

Opties

Videobellen/ online consulten en telefonische consulten zijn altijd te overwegen.

Conclusies

Kortom, zolang onze zorg gezien wordt als een aanvulling op de medische zorg en huisartsenzorg zullen wij met bovenstaande beperkingen zorg blijven verlenen met inachtneming van de drie behandelmogelijkheden! EN DE REEDS BEKENDE HYGIËNEREGELS ! 

 1. Hand-on na afweging situatie cliënt-classificatie en noodzaak
 2. Hands-off continuering instructie en uitleg en oefentherapie/ begeleiding in de zaal
 3. Videobellen/ e-consult/ belafspraak

Enkel wanneer er sprake is van een “Corona-pt” is er sprake van werken met beschermende kleding. Deze situatie zal zich echter bij ons hoogstwaarschijnlijk niet voordoen! Mocht hier toch sprake van zijn graag overleg met de praktijk.

Communicatie omtrent het coronavirus, zeker met onze cliënten, dient objectief te zijn. Hiermee voorkomen we speculaties en escalatie van onzekerheid die zowel bij ons als bij onze cliënten speelt.

Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar en bij nieuwe ontwikkelingen houden we je zo spoedig mogelijk op de hoogte. We hebben een directe lijn met het KNGF en volgen alle ontwikkelingen op de voet.

Voor nu, blijf allemaal kalm en kritisch maar laten we ons vasthouden aan objectieve informatie van het RIVM en het KNGF.

 

Namens de Praktijk voor Fysiotherapie Visseren en medewerkers

 

Sinds kort is ook vliegwieltraining mogelijk.

Wat is vliegwieltraining?

Vliegwieltraining is een unieke trainingsmethode, die ook wel isoinertiale training wordt genoemd. Het is een trainingsmethode die door de NASA werd gebruikt om astronauten in de ruimte te laten trainen om verlies van spiermassa te beperken. In de isoinertiale methode wordt de verrichtte kracht in de concentrische (dit is het aanspannen/verkorten van een spier) fase omgezet in kinetische energie en vervolgens wordt deze kinetische energie geabsorbeerd in de excentrische (dit is het gecontroleerd verlengen van een spier) fase.

Dit werkt als volgt: Door de heen en weer beweging, wordt de maximale concentrische inspanning omgezet in een excentrische weerstand. Het doel is om het vliegwiel tot stilstand te brengen en vervolgens weer met een concentrische inspanning in beweging te zetten. Om deze weerstand goed te kunnen verwerken is een goede timing essentieel om de remmende beweging in te zetten. Hoe harder de beweging gestart wordt hoe hoger de excentrische weerstand zal zijn.

Het resultaat van deze methode is dat, naast het concentrische vermogen van spieren, het excentrische vermogen van spieren wordt geprikkeld

Ontstaan vliegwieltraining
Vliegwieltraining heeft haar roots in de ruimtevaart. Door het ontbreken van zwaartekracht in de ruimte kregen astronauten bepaalde aandoeningen, zoals spieratrofie en vermindering van de botdichtheid. De oplossing voor deze aandoeningen is vliegwieltraining, omdat vliegwieltraining onafhankelijk van de zwaartekracht is, doordat de gewichten uit de traditionele training zijn vervangen door een op een as draaien vliegwiel. De NASA heeft de vliegwieltraining dan ook omarmd en vandaag de dag zien de (top)sport, revalidatie en fysiotherapie ook de meerwaarde van deze manier van trainen.

Filmpje over vliegwieltraining.

Nieuw in onze praktijk: “Handfysiotherapie”

Titia is onze collega die is gespecialiseerd in “handfysiotherapie”.
Behandeling van hand en pols klachten is dus mogelijk binnen de praktijk.
Neem gerust contact op voor meer informatie.

De werking van hand, pols en arm is behoorlijk ingenieus.
Hierdoor kun je de meest uiteenlopende bewegingen maken: van heel groot en krachtig tot uiterst minimaal.
Juist dit maakt letsel aan hand, pols of arm vaak complex.
Om die reden is handtherapie een aanvullend specialisme, dat erkende fysiotherapeuten en ergotherapeuten na hun reguliere opleiding volgen.
Handtherapeuten zijn gespecialiseerd in de werking en behandeling van spieren, botten, gewrichten, pezen, banden, zenuwen en huid van hand, pols en arm.

Wordt handtherapie vergoed door de verzekering?
Dat is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. In de basisverzekering is geen vergoeding voor fysiotherapie opgenomen,
daarvoor heeft u een aanvullende verzekering nodig. Wanneer het echter gaat om een chronische aandoening
(daaronder vallen onder andere behandelingen na een operatie, reuma, dystrofie en breuken) wordt de therapie vanaf de 21e behandeling
vergoed vanuit de basisverzekering.

Dekking Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode die vaak wordt gebruikt bij mensen die een blessure hebben opgelopen, last hebben van hun spieren en gewrichten of moeten revalideren. De kosten voor fysiotherapie en het aantal behandelingen die vergoed worden zijn per zorgverzekeraar verschillend.

Wat vergoedt de basisverzekering?

In de meeste gevallen wordt fysiotherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn enkele uitzonderingen. Let op, je betaalt voor alle zorg die je uit de basisverzekering gebruikt wel eerst je eigen risico.

Fysiotherapie vergoed vanuit basisverzekering:

– in verband knie- of heupartrose; maximaal 12 behandelingen per jaar.
– voor de behandeling van etalagebenen; maximaal 37 behandelingen per jaar.
– voor de bekken bij urineverlies; Eenmalig 9 behandelingen vergoed.
– tijdens een ziekenhuisopname; Alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering voor zover ze nodig zijn.
– in verband met een chronische aandoening die op de chronische lijst met fysiotherapeutische diagnoses staat: Na de 20e behandeling vergoed uit de basis verzekering.
(Je betaalt eenmalig 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering voor zover de dekking strekt of anders zelf (alles of het restant tot de 20e behandeling) per aandoening.
Je hoeft dus niet ieder jaar opnieuw voor dezelfde behandeling de eerste 20 zelf te betalen)
– COPD afhankelijk van de ernst van de aandoening krijg je hiervoor behandelingen direct uit de basis verzekering vergoed.

Om een goede keuze te maken en weten hoeveel fysiotherapie wordt vergoedt klik dan op onderstaande link:
Zorgkiezer Fysiotherapie

 • Contact

  Map for Markt 3b 4841 AA Prinsenbeek Nederland
 • Team

  Hans Visseren : Fysiotherapeut, manueel therapeut

  Hans Visseren

  info@fysiotherapievisseren.nl

  Fysiotherapeut, manueel therapeut

  Hans studeerde in 1978 af als fysiotherapeut en startte kort daarna deze praktijk in Prinsenbeek.
  "Ik laat mensen ook zelf met oplossingen komen, zodat de behandeling bij de patiënt past en het beste werkt"
  Specialisaties: Manuele therapie, deze heeft hij gevold aan de "School voor Manuele therapie" destijds in Eindhoven.
  Ook methodes als McKenzie, Mullighan, Marsman heeft hij gevolgd.
  Ook heeft hij Trigger Point behandeling bestudeerd en kan hij een zogenaamde "Fitheidsscan" uitvoeren om uw persoonlijk
  fitheid te meten en inzichtbaar te maken.

  Jolanda Visseren- van Bergen : Fysiotherapeute, geriatrie fysiotherapie, oedeemtherapie

  Jolanda Visseren- van Bergen

  info@fysiotherapievisseren.nl

  Fysiotherapeute, geriatrie fysiotherapie, oedeemtherapie

  Jolanda kwam na haar opleiding al vrij snel bij Hans in de praktijk werken in 1985.
  Met haar specialisaties wekt zij veel met ouderen, mantelzorgers, therapeuten en specialisten.
  "Het is afwisselend maatwerk en erg persoonlijk"
  Specialisaties: Geriatriefysiotherapie en Oedeemtherapie.

  Esther Weda- Clarijs : Fysiotherapeute, bekkenfysiotherapie

  Esther Weda- Clarijs

  info@fysiotherapievisseren.nl

  Fysiotherapeute, bekkenfysiotherapie

  Esther is vanaf 2001 in deze praktijk werkzaam als aanvankelijk fysiotherapeute en later bekkenfysiotherapeute.
  Vanuit haar specialisatie en het werken met zwangere vrouwen, geeft zij ook Zwangerfit lessen.
  "Ik vind het belangrijk om mensen op hun gemak te stellen en een goede vertrouwensband te creëren"
  Specialisaties: Bekkenfysiotherapie, medical fitness, medical taping.

  Titia Broers : Fysiotherapeute, handfysiotherapeute

  Titia Broers

  info@fysiotherapievisseren.nl

  Fysiotherapeute, handfysiotherapeute

  Titia werkt sinds Augustus 2017 in de praktijk voor fysiotherapie.
  Zij werkt als algemeen fysiotherapeute maar is nog vol ambities om specialisaties te gaan studeren.
  In haar opleiding heeft zij geleerd om mensen met diverse aandoeningen in groepjes te gaan trainen,
  waarbij te denken valt aan: COPD, conditietraining, arthrose, overgewicht, revalidatie programma's na diverse aandoeningen
  van het bewegingsapparaat.
  Haar specialisatie is hand en pols fysiotherapeute.