Algemene Fysiotherapie: de kern van ons werk

Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast. Bijvoorbeeld in de vorm van oefeningen of massage.
Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten.
Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

De klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend: pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging.
De aandoeningen kunnen zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.

De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkeld. Er worden strenge basiseisen aan een fysiotherapeut worden gesteld.
Zo is de opleiding tot fysiotherapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hoge School voor Gezondheidszorg (HBO). Ook bewaken de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten voortdurend de kwaliteit.
Mede dankzij hun inspanningen bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.

De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Visseren investeren al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening.
Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang. Centraal staat uw belang nu en in de toekomst.

De behandeling

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur.
Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek.
Vervolgens wordt in samenspraak met u een plan voor behandeling opgesteld.
Al tijdens het eerste bezoek kan hiermee worden begonnen.
Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist.
Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende medische informatie beschikbaar is of in het geval van complicaties.
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan.

Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde problemen worden geconfronteerd.
Dit preventieve karakter van de fysiotherapie is een middel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

Therapie op maat

Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen enkele patiënt is hetzelfde.
Daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandelmethode de voorkeur heeft.
Er bestaan verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende therapieën zijn:

Bewegingstherapie

Deze behandelmethode wordt ook wel oefentherapie genoemd en is de belangrijkste pijler van de fysiotherapie.
Doel ervan is bijvoorbeeld het beïnvloeden van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten, het vergroten van de spierkracht,
het aanleren van een betere houding, een beter evenwicht of een betere ademhalingstechniek en het leren ontspannen.
Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van trainingsapparatuur. Voor een goed resultaat is thuis oefenen essentieel.

Massage

Massage is al sinds eeuwen een hulpmiddel tegen pijn.
Doel van massage is, naast pijndempen, het bevorderen van de bloedsomloop in de weefsels en het verminderen van de spierspanning.

Fysiotechniek

Onder fysiotechniek vallen onder meer warmtebehandeling, ijspakking, elektrotherapie, lichttherapie en geluidsgolftherapie.
Deze technieken worden vooral ingezet om weefsels te laten herstellen en pijn te verlichten.

Naast deze klassieke therapieën worden indien noodzakelijk nog aanvullende methoden en technieken ingezet, zoals
•Medical taping
•Dry needling
•Orthopedisch manuele therapieën

Deze therapieën kunnen apart of gecombineerd worden toegepast.

Samenwerking met andere medische disciplines

Vaak zult u door een huisarts, specialist of tandarts worden verwezen naar de fysiotherapeut voor een behandeling.
Soms is het nog onduidelijk of een bepaalde klacht door middel van fysiotherapie kan worden behandeld.
Er kan dan een consultatief onderzoek bij de fysiotherapeut worden aangevraagd om te kijken of therapie zin heeft.
Wanneer dit het geval is, volgt verdere behandeling.

Bij beëindiging van de therapie stuurt de fysiotherapeut meestal een brief naar de verwijzer met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling.
Ook bevat de brief een advies over eventuele vervolgbehandeling. Tussen de fysiotherapeut en de verwijzer bestaat vaak een hechte relatie.
Een goed onderling contact tussen u en de fysiotherapeut is van minstens even groot belang.

Zonder vertrouwensband en open communicatie wordt het moeilijk een behandeling tot een succes te laten worden.
In alle fasen van de therapie wordt u daarom betrokken bij de stand van zaken en het vervolg.
Samen met de fysiotherapeut werkt u aan het herstel van uw gezondheid.
leder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel: beter worden.

Vergoeding door uw verzekeraar

Afhankelijk van uw verzekering en polisvoorwaarden worden de fysiotherapie behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed.
Met alle grote verzekeraars heeft Fysiotherapie Visseren afspraken gemaakt over de vergoedingen.
Als Plus en Top praktijk voldoen wij aan alle eisen voor een optimale vergoeding. Meer informatie hierover treft u hier.

Aandachtsgebieden:

  • Rug-, nek- en schouderklachten, knie klachten.
  • bekkenbodem klachten en Zwangerfit
  • Oedeem (vochtregulatie)
  • Valpreventie en langer thuis wonen
  • Sport gerelateerde klachten en medische fitness begeleiding
  • Klachten als gevolg van CVA, Parkinson, MS, ALS
  • COPD en andere luchtwegproblemen