Algemene voorwaarden voor medische training

Logo_cmyk_LC
Algemene voorwaarden medische training

Abonnementsvorm:
Het abonnement van de medische training bij Fysiotherapie Visseren is een maand abonnement. Het tarief van dit abonnement is 35 euro p/m (incl. BTW) en geldt voor de gehele maand. Mocht u zich afmelden voor een van deze groepslessen dan wordt dit niet in mindering gebracht op het maandabonnement. Mocht het voorkomen dat wij als Fysiotherapiepraktijk in de betreffende maand geen groepsles kunnen aanbieden dan worden de betreffende les(sen) naar ratio in mindering gebracht op het maand abonnement van die betreffende maand.

Vakanties:
Indien u op vakantie gaat en niet kan deelnemen aan de groepslessen dan zullen wij de betreffende lessen niet doorberekenen in die betreffende maand. U dient dit wel minimaal 3 weken van tevoren aan ons doorgeven. Dat kan telefonisch (076-5415575) of via email (info@fysiotherapievisseren.nl). Indien u dit niet tijdig doorgeeft aan ons, dan worden de betreffende groepslessen wel doorberekend.

Opzegtermijn:
Het abonnement voor de medische training is maandelijks opzegbaar. U dient dit voor de 1e dag van iedere kalendermaand te doen.

Betaling:
U wordt maandelijks achteraf gefactureerd voor de medische trainingen. De betreffende factuur wordt per mail aan u verzonden waarna u deze per bankoverschrijving kunt voldoen. De gegevens m.b.t. de betaling staan op de desbetreffende factuur.

Betalingstermijn:
U dient de betreffende factuur binnen 14 dagen over te maken op het IBAN rekening nummer van de praktijk voor Fysiotherapie Visseren. Mocht u niet binnen deze termijn de betaling voldoen dan zullen wij u alsnog een herinnering versturen om per omgaande het bedrag te voldoen.

 • Contact

 • Team

  Hans Visseren : Fysiotherapeut, manueel therapeut

  Hans Visseren

  info@fysiotherapievisseren.nl

  Fysiotherapeut, manueel therapeut

  Hans studeerde in 1978 af als fysiotherapeut en startte kort daarna deze praktijk in Prinsenbeek.
  "Ik laat mensen ook zelf met oplossingen komen, zodat de behandeling bij de patiënt past en het beste werkt"
  Specialisaties: Manuele therapie, deze heeft hij gevold aan de "School voor Manuele therapie" destijds in Eindhoven.
  Ook methodes als McKenzie, Mullighan, Marsman heeft hij gevolgd.
  Ook heeft hij Trigger Point behandeling bestudeerd en kan hij een zogenaamde "Fitheidsscan" uitvoeren om uw persoonlijk
  fitheid te meten en inzichtbaar te maken.

  Jolanda Visseren- van Bergen : Fysiotherapeute, geriatrie fysiotherapie, oedeemtherapie

  Jolanda Visseren- van Bergen

  info@fysiotherapievisseren.nl

  Fysiotherapeute, geriatrie fysiotherapie, oedeemtherapie

  Jolanda kwam na haar opleiding al vrij snel bij Hans in de praktijk werken in 1985.
  Met haar specialisaties wekt zij veel met ouderen, mantelzorgers, therapeuten en specialisten.
  "Het is afwisselend maatwerk en erg persoonlijk"
  Specialisaties: Geriatriefysiotherapie en Oedeemtherapie.

   

  Esther Weda- Clarijs : Fysiotherapeute, bekkenfysiotherapie

  Esther Weda- Clarijs

  info@fysiotherapievisseren.nl

  Fysiotherapeute, bekkenfysiotherapie

  Esther is vanaf 2001 in deze praktijk werkzaam als aanvankelijk fysiotherapeute en later bekkenfysiotherapeute.
  Vanuit haar specialisatie en het werken met zwangere vrouwen, geeft zij ook Zwangerfit lessen.
  "Ik vind het belangrijk om mensen op hun gemak te stellen en een goede vertrouwensband te creëren"
  Specialisaties: Bekkenfysiotherapie, medical fitness, medical taping.

  Eva Schellens : Fysiotherapeute

  Eva Schellens

  info@fysiotherapievisseren.nl

  Fysiotherapeute

  Mijn naam is Eva Schellens. Ik ben in 2018 afgestudeerd aan de opleiding Fysiotherapie aan Avans hogeschool in Breda.

  Als therapeut vind ik het belangrijk dat er goed contact is tussen zorgverlener en zorgvrager, zodat er passende zorg kan worden geboden. Niet alleen ligt de focus in mijn behandelingen op het fysieke en lichamelijke aspect, maar ook de omgevingsfactoren en persoonlijke factoren neem ik mee in mijn behandelingen. Waarbij ik het belangrijk vind dat men goed naar zichzelf luistert en op mogelijke behoeften leert inspelen. Door samen doelen op te stellen, daarbij goed te luisteren naar lichaam en geest, hoop ik u te kunnen helpen met uw gezondheidsklachten.