Algemene voorwaarden medische training

Abonnementsvorm:
Het abonnement van de medische training bij Fysiotherapie Visseren is een maand abonnement. Het tarief van dit abonnement is 40 euro p/m (incl. BTW) en geldt voor de gehele maand. Mocht u zich afmelden voor een van deze groepslessen dan wordt dit niet in mindering gebracht op het maandabonnement. Mocht het voorkomen dat wij als Fysiotherapiepraktijk in de betreffende maand geen groepsles kunnen aanbieden dan worden de betreffende les(sen) naar ratio in mindering gebracht op het maand abonnement van die betreffende maand.

Vakanties:
Indien u op vakantie gaat en niet kan deelnemen aan de groepslessen dan zullen wij de betreffende lessen niet doorberekenen in die betreffende maand. U dient dit wel minimaal 3 weken van tevoren aan ons doorgeven. Dat kan telefonisch (076-5415575) of via email (info@fysiotherapievisseren.nl). Indien u dit niet tijdig doorgeeft aan ons, dan worden de betreffende groepslessen wel doorberekend.

Opzegtermijn:
Het abonnement voor de medische training is maandelijks opzegbaar. U dient dit voor de 1e dag van iedere kalendermaand te doen.

Betaling:
U wordt maandelijks achteraf gefactureerd voor de medische trainingen. De betreffende factuur wordt per mail aan u verzonden waarna u deze per bankoverschrijving kunt voldoen. De gegevens m.b.t. de betaling staan op de desbetreffende factuur.

Betalingstermijn:
U dient de betreffende factuur binnen 14 dagen over te maken op het IBAN rekening nummer van de praktijk voor Fysiotherapie Visseren. Mocht u niet binnen deze termijn de betaling voldoen dan zullen wij u alsnog een herinnering versturen om per omgaande het bedrag te voldoen.